Sekolah Pelita Harapan International
  • Bulevar Palem Raya 2500 Lippo Village