Florida Baptist Children's Homes
  • Lakeland, FL, USA