Guanzhou Huamei International School
  • 1/F 14 Tai Yuen Village